ZEEGPULL Zaterdag 2 september 2023

De organisatie van de Zeegpull heet U allen van harte welkom. Wij hopen dat jullie samen met ons deze dag gezellig en succesvol kunnen laten verlopen. Geniet van alle tractoren, moedig alle deelnemers aan.

LET OP! Door de vele aanmeldingen is het voor de organisatie lastig om een juiste tijdsindeling te maken, dit zijn richttijden, dus zorg dat je op tijd bent!

Aanvang programma 13.00 uur.

Sleepwagen 1: Next Mission
13:00 uur 2,5 ton standaard 18:45 uur standaard trucks
13:30 uur 3,5 ton standaard 19:15 uur 2,5 ton sport
14:15 uur 4,5 ton standaard 19:45 uur 4,5 ton sport
15:00 uur 5,5 ton standaard 20:30 uur 11,0 ton standaard
16:15 uur 7,0 ton standaard 21:15 uur 8,0 ton Boerensport
17:30 uur 9,0 ton standaard

Alle tijden zijn bij benadering en onder voorbehoud.

Attentie:

– De organisatie stelt hoge eisen voor de veiligheid van de toeschouwers en de deelnemers. De organisatie verzoekt U dan ook ten alle tijde achter de afzetting te blijven en de adviezen van de wedstrijdleiding op te volgen. Dit om alle risico’s van het evenement te beperken, zodat iedereen weer veilig naar huis kan gaan en volgend jaar weer kan genieten van het evenement.

– Het betreden van het terrein is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en ongevallen, welke deelnemers, publiek en materiaal voor, tijdens of na de wedstrijd mocht overkomen, nog het zoekraken van goederen.

– In alle gevallen waarin de regelementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Tegen de uitspraak van de wedstrijdleiding bestaat geen beroep.