Reglement Zeegpull

Reglement Zeegpull Zoelen

Wanneer er niet genoeg inschrijvingen zijn in een klasse kan de organisatie beslissen om de klasse niet te laten starten. En kan er besloten worden de deelnemers in een andere klasse of twee klasse samen te voegen. Hiervoor wordt dan natuurlijk wel contact opgenomen met de deelnemers.

Bij een te grote groep inschrijvingen zal er geloot gaan worden indien nodig door de organisatie te bepalen. De loting gebeurd via een lotingprocedure op gesteld door de organisatie (SDZ)

De bestuurder van de tractor en/of het deelnemende team aanvaard onderstaande regels:

-dat zij de organisatie en hun medewerkers vrijwaart van elke aansprakelijkheid jegens ondergetekende, diens team en/of vertegenwoordigers voor het verliezen of schade aan welke aard dan ook, zowel persoonlijke (letsel-)schade, als ook schade aan eigendommen van ondertekende of diens team welke mocht ontstaan tijdens deelname aan dit evenement.

-zich er ten volle bewust te zijn, dat bestuurder van het voertuig en/of zijn team bij deelname aan dit evenement volledig voor zijn eigen rekening en of risico rijdt en voor dat rijden en het daarbij gebruikte materiaal geheel zelf verantwoordelijk is en ervoor in te staan dat het voertuig naar behoren is verzekerd (minimaal WA) voor aansprakelijkheid jegens derden bij deelneming door bestuurder van het voertuigen/of diens team, aan dit evenement.

-het reglement te gebruiken van de N.T.T.O waar dan ook aan gehouden wordt tijdens het evenement de organisatie wordt ook niet in twijfel genomen bij een uitspraak van de organisatie wat in diens negatieve besluit valt van de deelnemer cq organisatie heeft het laatste woord bij een uitspraak wat van dien is op de deelnemer op dit evenement.

Onze Sponsoren